Zagonetke za djecu: Top 50 najzanimljivijih

Zagonetke za djecu: Top 50 njazanimljivijih
Shutterstock

Zagonetke za djecu su jednostavna i zabavna metoda za poticanje kreativnosti, logičkog razmišljanja i rješavanja problema. One su više od puke zabave; mudre zagonetke za djecu predstavljaju ključni alat u edukativnom procesu, omogućujući djeci da razvijaju i oštre svoje mentalne sposobnosti na interaktivan i zabavan način.

Zanimljive zagonetke za djecu
Shutterstock

Zanimljive zagonetke za djecu

U ovom članku istražit ćemo različite zagonetke za djecu, uključujući logičke zagonetke, matematičke zagonetke, zagonetke s riječima, vizualne zagonetke i mudre zagonetke za djecu.

Kroz interaktivne primjere i igre, otkrit ćemo kako mudre zagonetke za djecu mogu biti koristan i zabavan alat za razvoj intelekta, kreativnosti i socijalnih vještina.

Mudre zagonetke za djecu
Shutterstock
 1. Zagonetka za djecu o brodovima: Tri broda plove morem. Prvi brod ide dvostruko brže od drugog, dok treći brod ide pola brzine prvog. Ako drugi brod pređe 100 km, koliko kilometara pređe prvi brod?
  • Rješenje: Prvi brod pređe 200 km.
  • Objašnjenje: Budući da prvi brod ide dvostruko brže od drugog, ako drugi brod pređe 100 km, prvi brod će preći dvostruko više, tj. 200 km.
 2. Zagonetka s jabukama: Ako imate 12 jabuka i podijelite ih među 5 djece, koliko jabuka svako dijete dobije?
  • Rješenje: Svako dijete dobije 2 jabuke, a ostane 2 jabuke.
  • Objašnjenje: Kada 12 jabuka podijelite na 5 djece, svako dijete dobije po 2 jabuke (10 jabuka podijeljeno), a 2 jabuke ostaju neodijeljene.
 3. Zagonetka o satima: Koje je vrijeme kada sat pokazuje tri sata manje od vremena prije pola sata?
  • Rješenje: Vrijeme je 9 sati.
  • Objašnjenje: Ako je prije pola sata bilo tri sata više, znači da je tada bilo 9:30. Dakle, sada je 9 sati.
 4. Zagonetka za djecu o godinama: Ako je Ana tri puta starija od svoje sestre, a njih dvije zajedno imaju 48 godina, koliko godina ima Ana?
  • Rješenje: Ana ima 36 godina.
  • Objašnjenje: Ako je Ana tri puta starija od svoje sestre, to znači da Anine godine čine tri četvrtine ukupnog broja godina. 48 podijeljeno s 4 jednako je 12, a 12 puta 3 je 36.
 5. Zagonetka o torti: Ako petoro prijatelja podijeli tortu tako da svatko dobije jednako velik komad, a jedan komad ostane, koliko komada torte je bilo ukupno?
  • Rješenje: Bilo je 6 komada torte.
  • Objašnjenje: Ako svatko od petoro dobije po komad i ostane još jedan komad, to znači da je ukupno bilo 6 komada.
 6. Zagonetka o knjigama: Ako imate 4 police za knjige i na svakoj polici je 5 knjiga više nego na prethodnoj, a na prvoj polici su 2 knjige, koliko ukupno knjiga imate?
  • Rješenje: Ukupno imate 56 knjiga.
  • Objašnjenje: Na prvoj polici je 2 knjige, na drugoj 7 (2+5), na trećoj 12 (7+5), i na četvrtoj 17 (12+5). Zbrojite sve te brojeve (2+7+12+17) da dobijete ukupno 56 knjiga.
 7. Zagonetka o vodi: Ako imate posudu koja se puni vodom dvostruko brže nego što se prazni, i treba 6 sati da se napuni, koliko treba da se isprazni?
  • Rješenje: Treba 12 sati da se isprazni.
  • Objašnjenje: Budući da se posuda puni dvostruko brže nego što se prazni, to znači da će za proces praznjenja trebati dvostruko više vremena nego za punjenje.
 8. Zagonetke za djecu o životinjama – ptice: Ako na drvetu sjedi 5 ptica i lovac upuca jednu, koliko ptica ostane na drvetu?
  • Rješenje: Ne ostane nijedna ptica.
  • Objašnjenje: Ako lovac upuca jednu pticu, ostale ptice će odletjeti od straha, pa na drvetu neće ostati nijedna ptica.
 9. Zagonetka o brojevima: Ako dodate broj svojih godina na broj svojih godina sljedeće godine, koliki broj dobijete?
  • Rješenje: Dobijete broj koji je dvostruko veći od vaših trenutnih godina plus 1.
  • Objašnjenje: Ako imate X godina sada, sljedeće godine ćete imati X+1 godina. Zbroj X i X+1 je 2X+1.
 10. Zagonetka o slovima: Ako u riječi “knjiga” zamijenite svako slovo s njegovim rednim brojem u abecedi (a=1, b=2, itd.), koji zbroj dobijete?
  • Rješenje: Dobijete 37.
  • Objašnjenje: Slova “knjiga” odgovaraju brojevima 11 (k), 14 (n), 10 (j), 9 (i), 7 (g), 1 (a). Zbroj tih brojeva je 11+14+10+9+7+1 = 52.
 11. Zagonetka za djecu o automobilima: Ako pet automobila stane na parkiralište koje već ima tri automobila, a zatim dva odu, koliko automobila je ostalo na parkiralištu?
  • Rješenje: Ostalo je 6 automobila.
  • Objašnjenje: Kada pet automobila dođe na parkiralište koje već ima tri automobila, ukupno ih je 8. Ako dva automobila odu, ostaje 6 automobila na parkiralištu.
 12. Zagonetka o pticama i kavezima: Ako imate 7 kaveza i u svakom kavezu 4 ptice, koliko imate ptica ukupno?
  • Rješenje: Ukupno imate 28 ptica.
  • Objašnjenje: Ako u svakom od 7 kaveza ima 4 ptice, množenjem broja kaveza s brojem ptica u svakom kavezu (7 * 4) dobivate ukupno 28 ptica.
 13. Zagonetke za djecu o životinjama – ribe: Ako u akvariju imate 12 riba i sve osim 8 umru, koliko riba je ostalo živo?
  • Rješenje: Ostalo je 8 živih riba.
  • Objašnjenje: Formulacija “sve osim 8” znači da 8 riba preživljava, bez obzira na početni broj riba.
 14. Zagonetka o knjigama i policama: Ako na jednoj polici stane 15 knjiga i imate 3 police, koliko najviše knjiga možete smjestiti?
  • Rješenje: Možete smjestiti 45 knjiga.
  • Objašnjenje: Množenjem broja polica (3) s brojem knjiga koje stane na jednu policu (15) dobivate maksimalan broj knjiga koje možete smjestiti, tj. 45.
 15. Zagonetka o voću: Ako imate 5 jabuka i svakog dana pojedete jednu, koliko dana će vam trebati da pojedete sve jabuke?
  • Rješenje: Trebat će vam 5 dana.
  • Objašnjenje: Ako svakog dana pojedete jednu jabuku, potrošit će vam točno 5 dana da pojedete svih 5 jabuka.
 16. Zagonetka za djecu o satima: Ako je sat prije pola sata bio dvostruko kasnije nego što će biti za pola sata, koje je sada vrijeme?
  • Rješenje: Vrijeme je 9 sati.
  • Objašnjenje: Ako je sat prije pola sata bio dvostruko kasnije nego što će biti za pola sata, to znači da je bio 8:30, a za pola sata bit će 9:30. Dakle, sada je 9 sati.
 17. Zagonetka o godinama: Petar je dvostruko stariji od svog brata Pavla. Ako je Petar sada 10 godina, koliko godina će Pavle imati za 5 godina?
  • Rješenje: Pavle će imati 10 godina za 5 godina.
  • Objašnjenje: Ako je Petar sada dvostruko stariji od Pavla, to znači da Pavle sada ima 5 godina. Za 5 godina, Pavle će imati 10 godina.
 18. Zagonetka o cvijeću: Ako zasadite 4 reda cvijeća, s 3 cvijeta u svakom redu, koliko cvijeća ukupno imate?
  • Rješenje: Ukupno imate 12 cvijeća.
  • Objašnjenje: Množenjem broja redova (4) s brojem cvijeća u svakom redu (3) dobivate ukupan broj cvijeća, tj. 12.
 19. Zagonetka za djecu o kockama leda: Ako u čašu stavite 8 kockica leda i 4 se otope, koliko kockica leda je ostalo?
  • Rješenje: Ostalo je 8 kockica leda.
  • Objašnjenje: Iako se 4 kockice otope, ukupan broj kockica leda u čaši ostaje isti, samo što su neke od njih sada u tekućem stanju. Ovo je trik pitanje koje testira pažnju na formulaciju pitanja.
 20. Zagonetka za djecu o stepenicama: Ako se penjete uz stepenice i svaki put kada se popnete dva stepenika, spustite se za jedan, koliko koraka trebate da se popnete na stepenice od 10 stepenika?
  • Rješenje: Trebate 15 koraka.
  • Objašnjenje: Za svaka dva koraka koja napravite, morate se vratiti jedan korak nazad. Da biste se popeli na 10 stepenika uz ovakav način penjanja, trebate napraviti 15 koraka (10 koraka naprijed minus 5 koraka nazad).
 21. Zagonetka o pticama u šumi: Ako u šumi ima 20 ptica na drvetu i lovac upuca 5, koliko ptica ostaje na drvetu?
  • Rješenje: Ne ostaje nijedna ptica.
  • Objašnjenje: Kada lovac upuca 5 ptica, preostale ptice će vjerojatno odletjeti od straha, što znači da na drvetu neće ostati nijedna ptica.
 22. Mudre zagonetke za djecu o vožnji bicikla: Ako vozite bicikl prema sjeveru i skrenete lijevo, u kojem smjeru sada vozite?
  • Rješenje: Vozite prema zapadu.
  • Objašnjenje: Ako se krećete prema sjeveru i skrenete lijevo, promijenit ćete smjer kretanja na zapad.
 23. Zagonetka o kolačima: Ako imate 24 kolača i podijelite ih jednako među 6 prijatelja, koliko kolača svaki prijatelj dobije?
  • Rješenje: Svaki prijatelj dobije 4 kolača.
  • Objašnjenje: Podijelite ukupan broj kolača (24) s brojem prijatelja (6) da biste dobili broj kolača po prijatelju, što je 4.
 24. Zagonetka o šeširima: Ako imate 4 šešira i stavite ih u kutiju, a zatim dodate još 3 šešira, koliko šešira ukupno imate u kutiji?
  • Rješenje: Ukupno imate 7 šešira.
  • Objašnjenje: Zbrojite prvotnih 4 šešira s dodatna 3 šešira da dobijete ukupan broj šešira u kutiji, što je 7.
 25. Zagonetka o satovima: Ako dva sata kasne 5 minuta, koliko minuta ukupno kasne?
  • Rješenje: Ukupno kasne 10 minuta.
  • Objašnjenje: Ako svaki sat kasni 5 minuta, zbrojite kašnjenje oba sata (2 x 5 minuta) da dobijete ukupno kašnjenje, što je 10 minuta.
 26. Zagonetka o cvjetovima u vrtu: Ako u vrtu imate 8 crvenih cvjetova, 4 plava cvijeta i 3 žuta cvijeta, koliko ukupno cvjetova imate?
  • Rješenje: Ukupno imate 15 cvjetova.
  • Objašnjenje: Zbrojite broj cvjetova svake boje (8 + 4 + 3) da dobijete ukupan broj cvjetova u vrtu, što je 15.
 27. Zagonetka o knjigama na stolu: Ako na stolu ima 3 knjige i dodate još 2, a zatim uklonite 1, koliko knjiga ostaje na stolu?
  • Rješenje: Ostaje 4 knjige.
  • Objašnjenje: Nakon što dodate 2 knjige na prvotne 3, imate 5 knjiga. Kada uklonite 1, ostaje vam 4 knjige na stolu.
 28. Zanimljive zagonetke za djecu o godinama: Ako je Marko 4 godine stariji od svog brata, a njegov brat ima 7 godina, koliko godina ima Marko?
  • Rješenje: Marko ima 11 godina.
  • Objašnjenje: Dodajte broj godina Markovog brata (7) i razliku u godinama između njih (4) da biste dobili Markove godine, što je 11.
 29. Zagonetka o voću: Ako pojedete 2 banane i 1 jabuku, a imali ste ukupno 5 banana i 3 jabuke, koliko voća vam je ostalo?
  • Rješenje: Ostalo vam je 3 banane i 2 jabuke.
  • Objašnjenje: Oduzmite broj pojedenih banana (2) od ukupnog broja banana (5) i broj pojedenih jabuka (1) od ukupnog broja jabuka (3) da biste dobili preostalo voće.
 30. Zagonetka o ribama u jezeru: Ako u jezeru ima 20 riba i 5 umre, koliko riba je ostalo u jezeru?
  • Rješenje: Ostalo je 20 riba.
  • Objašnjenje: Iako 5 riba umre, one su i dalje u jezeru. Pitanje ne specificira žive ribe, stoga ukupan broj riba u jezeru ostaje 20.
 31. Zagonetka o kamenju: Ako imate 10 kamenčića i bacite 4, koliko kamenčića imate?
  • Rješenje: Imate 6 kamenčića.
  • Objašnjenje: Kada bacite 4 kamenčića od ukupno 10, ostaje vam 6 kamenčića.
 32. Zagonetka o perima: Ako je pero lakše od kamena, a imate 1 pero i 1 kamen, koji je teži?
  • Rješenje: Kamen je teži.
  • Objašnjenje: Budući da je po definiciji pero lakše od kamena, kamen mora biti teži.
 33. Zagonetka o knjigama u kutiji: Ako stavite 3 knjige u kutiju i zatim dodate još 2, koliko knjiga imate u kutiji?
  • Rješenje: U kutiji imate 5 knjiga.
  • Objašnjenje: Dodavanjem 2 knjige na prvotne 3, ukupan broj knjiga u kutiji postaje 5.
 34. Zagonetka o satima i minutama: Ako je sat pokazivao 3:15, a zatim se pomakne za 45 minuta, koliko sati je?
  • Rješenje: 4 sata.
  • Objašnjenje: Dodavanjem 45 minuta na 3:15, vrijeme postaje 4 sata.
 35. Zagonetka o pticama i kavezima: Ako imate 2 kaveza i u svakom kavezu po 3 ptice, a jedan kavez otvorite, koliko ptica imate?
  • Rješenje: I dalje imate 6 ptica.
  • Objašnjenje: Bez obzira otvorite li kavez ili ne, ukupan broj ptica se ne mijenja.
 36. Zanimljive zagonetke za djecu o voćnjaku: Ako u voćnjaku ima 5 stabala jabuka i svako stablo daje 20 jabuka, koliko jabuka ima u voćnjaku?
  • Rješenje: Ima 100 jabuka.
  • Objašnjenje: Množenjem broja stabala (5) s brojem jabuka po stablu (20) dobivate ukupan broj jabuka (100).
 37. Zagonetka o čarapama: Ako imate 4 para crnih čarapa i 3 para bijelih čarapa, koliko čarapa imate ukupno?
  • Rješenje: Imate 14 čarapa.
  • Objašnjenje: Zbrojite ukupan broj parova čarapa (4 crnih i 3 bijela para) i pomnožite s 2 (jer svaki par ima 2 čarape) da biste dobili ukupan broj čarapa.
 38. Zagonetka za djecu o biciklima: Ako 3 prijatelja imaju ukupno 5 bicikla, a jedan bicikl se pokvari, koliko bicikla je ispravno?
  • Rješenje: 4 bicikla su ispravna.
  • Objašnjenje: Kada se jedan od 5 bicikala pokvari, ostaje 4 ispravna bicikla.
 39. Zagonetka o kiši: Ako pada kiša i 8 ljudi ima kišobrane, a 2 ne, koliko ljudi ukupno ima kišobrane?
  • Rješenje: 8 ljudi ima kišobrane.
  • Objašnjenje: Bez obzira pada li kiša ili ne, broj ljudi s kišobranima se ne mijenja; 8 ljudi ima kišobrane.
 40. Zagonetke za djecu o životinjama – ptice na žici: Ako na žici sjedi 15 ptica i 5 odleti, koliko ptica ostaje na žici?
  • Rješenje: Ostaje 10 ptica.
  • Objašnjenje: Oduzimanjem broja ptica koje su odletjele (5) od ukupnog broja ptica na žici (15) dobivate preostali broj ptica na žici, što je 10.

Zanimljive zagonetke za djecu ne samo da su zabavan način provođenja vremena nego i moćan alat za razvoj kognitivnih sposobnosti. Kroz igru i razmišljanje, zanimljive zagonetke za djecu pomažu u razvoju logičkog razmišljanja, poboljšavaju memoriju, potiču kreativnost i uče nas strpljenju i upornosti.

Zagonetke za djecu o životinjama
Shutterstock

Bilo da se radi o matematičkim problemima, logičkim zagonetkama, ili jednostavnim pitanjima koja testiraju naše opće znanje, zagonetke za djecu pružaju korisnu mentalnu vježbu. One nas potiču da gledamo izvan uobičajenih okvira i tražimo kreativna rješenja, što je vještina koja nam koristi u svakodnevnom životu.

Osim toga, rješavanje zagonetki može biti i društvena aktivnost koja povezuje ljude, potiče suradnju i razmjenu ideja. Ukratko, zagonetke su jednostavan, no izuzetno efikasan način za poticanje mentalnog razvoja i učenje kroz zabavu.