Državna stipendija: evo što sve morate znati!

Državna stipendija: evo što sve morate znati!

Među brucošima je nakon upisa na fakultet uvijek isto pitanje; kako se prijaviti za državnu stipendiju. U nastavku ovog članka donosimo vam sve najbitnije informacije.

Što je to uopće stipendija?

Stipendija zapravo oblik financijske pomoći, a dodjeljuje se učenicima i studentima, odnosno pojedincima za potrebe obrazovanja ili profesionalnog usavršavanja. One se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, možda nekih posebnih talenata kao što su sport ili izvedbene umjetnosti, dodjeljuje se na temelju socijalnog statusa te na temelju pripadnosti određenoj društvenoj skupini.

Stipendije mogu biti djelomične ili potpune, a odnose se na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja; preddiplomski, diplomski, nekada i poslijediplomski pa i doktorski te poslijedoktorski. Potpune stipendije pokrivaju sve moguće vrste troškova, kao na primjer troškove hrane, smještaja, školarine, osobnih troškova itd. Djelomične stipendije ne pokrivaju sve ove navedene troškove, već samo jednu ili par njih.

Foto: Unsplash

Tko ih dodjeljuje?

Stipendije općenito mogu dodijeliti sve vrste nekih institucija i organizacije, bilo iz vladinog, nevladinog ili privatnog sektora društva. Najčešće institucije i organizacije koje se mogu ubaciti u ovaj kontekst su neke međunarodne organizacije, tijela državne ili lokalne vlasti (gradovi, županije, vlade, ministarstava itd.), nevladine organizacije, zaklade i možda privatne tvrtke, kako saznajemo prema stipendije.info. Državne stipendije dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Znamo da su stipendije važne, ali zašto?

Stipendije su vrlo važan resurs koji se pruža ljudima koji žele biti obrazovani, ali one također uspostavljaju suradnju između visokih učilišta i predstavnika vladinih, nevladinih i privatnih sektora. Dakle, njihov je značaj mnogostruk. One pojedincima otvaraju pristup obrazovanju, ali i onima kojima bez te pomoći obrazovanje ne bi bilo dostupno. S obzirom na to da stipendije otvaraju vrata obrazovanju i potpomažu pojedincima da ostvare željeni stupanj obrazovanja, one tako doprinose povećanju i umnožavanju visokoobrazovnog građanstva i demokratizaciji visokog obrazovanja.

Vrste stipendija

Zasad postoji nekoliko vrsta državnih stipendija. To su one za studente slabijeg socijalnog i ekonomskog stanja, stipendije koje primaju studenti koji studiraju u STEM područjima obrazovanja, odnosno znanosti (science, technology, engineering and mathematics), stipendije za posebne skupine studenata te za studente koji pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.

Socio-ekonomske stipendije

Pravo na njih mogu ostvariti redoviti studenti koji su upisani na visoka učilišta u RH isto kao i državljani EU s boravkom prijavljenim u RH. Dodjeljuju se putem natječaja na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja. Natječaj za akademsku godinu raspisuje ministar do 15. listopada, a studenti se prijavljuju isključivo elektroničkim putem prihvaćanjem svih uvjeta stipendiranja.

Dakle, ova se vrsta dodjeljuje samo redovnim studentima u tri kategorije.

 • E kategorija (za redovite studente slabijeg ekonomskog statusa)
 • D1 kategorija (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata)
 • P kategorija (za studente s invaliditetom i studente koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije)
Foto: Unsplash

Sljedeći se uvjet ne odnosi na studente prve godine. Na natječaj se mogu prijaviti samo studenti koji su prethodne godine ostvarili najmanje 45 ECTS bodova. Također se mogu prijaviti oni kojima ukupan broj ECTS-a podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40.

U E kategoriji dodjeljuje se najviše stipendija, glavni kriterij je niski prihod kućanstva. Na natječaju se u obzir uzimaju i drugi kriteriji/uvjeti koji se tiču života studenta; ako živi bez roditelja ili samo s jednim roditeljem, život izvan prebivališta itd. Ovdje možete detaljnije pročitati o traženim kriterijima.

Navedena se stipendija dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine, a radi se o 1.200 kuna mjesečno – 10.800 kuna godišnje. Stipendiju ne možete dobiti čim krenete na faks, dosadašnja procedura je takva da se prve tri rate isplaćuju u prosincu, a zadnja u lipnju.

Ako student ne uspije položiti sve ispite u godini ili se ispiše s visokog učilišta – stipendiju nije potrebno vraćati.

Stipendije za posebne skupine studenata

Ovdje se radi o stipendijama za posebne skupine studenata i stipendijama za studente koji su pripadnici romske manjine. Ova stipendija također iznosi 1.200 kuna mjesečno za devet mjeseci akademske godine. Natječaj se raspisuje do 15. listopada.

Pravo na stipendiju imaju studenti deficitarnih studijskih smjerova/programa s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, osobe s invaliditetom, studenti bez oba roditelja, studenti koji su roditelji, kategorizirani studenti, studenti koji su na umjetničkim akademijama u RH, nadareni mladi umjetnici.

Stipendije za STEM smjerove

STEM se dodjeljuju studentima čiji se studiji nalaze u STEM područjima znanosti (science, technology, engineering and mathematics). Ministarstvo znanosti i obrazovanja svake godine objavljuje listu studija čiji se studenti mogu prijaviti na natječaj za ovu stipendiju. Godišnje se dodjeljuje njih 3.400, a pravo na nju imaju:

 • Redovni studenti RH i državljani EU s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti
 • Studenti upisani na visoka učilišta u RH i to na: preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne ili preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti
 • Studenti koji u akademskoj godini za koju se dodjeljuju stipendije prvi puta upisuju prvu godinu studija (kriterij: državna matura iz matematike)
 • Studenti koji su do akademske godine za koju se dodjeljuju stipendije stekli najviše 120 ECTS bodova na studijskom programu

Izrada rang lista obavlja se odvojeno za svako područje i to posebno za studente prve godine i posebno za studente viših godina.

Kriteriji pri izradi rang lista:

 • Studenti prvih godina: rezultat državne mature iz matematike
 • Studenti viših godina: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova
  • Za dvopredmetne studijske programe od kojih jedan nije u STEM području: gornja formula množi se s 0.8
  • Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, pri izradi liste stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2
 • Ako više studenata prve godine ostvari isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava na STEM stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitima državne mature iz izbornih predmeta fizike, kemije i biologije
 • Ako više studenata druge i treće godine ne ostvari isti broj bodova, prednost za ostvarivanje prava na STEM stipendiju imaju studenti koji su ostvarili bolji rezultat na ispitu državne mature iz matematike

Sve uvjete i kriterije za stjecanje prava na STEM stipendiju detaljnije proučite u Pravilniku.

STEM stipendije se ne dodjeljuju putem natječaja niti slanja dokumentacije. Ministarstvo prikuplja potrebne podatke od visokih učilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ova se stipendija, poput socio-ekonomske dodjeljuje za devet mjeseci akademske godine u iznosu od 1.200 kuna. Stipendiju nije potrebno vraćati ako student ne položi ispite ili se ispiše s visokog učilišta.

Iako se zadnje tri godine dodjeljuje prema istom pravilniku, po prvi puta liste dobitnika razdvojene su na studente prvih i studente viših godina studija. Na listu studenata prvih godina uvršteni su i studenti prve godine diplomskog. Zbog višeg praga na toj listi mnogi od njih ostali su bez stipendije te su se pobunili. Smatraju da je nepravedno da studenti prve godine diplomskih studija nemaju ista prava kao njihovi kolege na četvrtoj ili petoj godini integriranih studija.

Na kraju krajeva, stipendije utječu na povećanje mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača u okviru visokog obrazovanja na europskom prostoru. Provođenje programa stipendiranja pojedinaca te doprinosi međunarodnoj i nacionalnoj suradnji visokih učilišta s drugim institucijama koje se tiču visokog obrazovanja.

Vezane objave: